Provinciale Statenverkiezingen 2015

Intro
Stellingen
Extra belangrijk
Partijen
Resultaat
Over ProDemos
De StemWijzer test uw politieke voorkeur aan de hand van 30 stellingen
Start
Toegankelijke versie van de StemWijzer speciaal ontwikkeld voor visueel gehandicapten
Deze partijen doen mee
Klik op een logo om naar de website van deze partij te gaan
In deze StemWijzer zijn alle partijen die aan de verkiezingen meedoen vertegenwoordigd.
U beantwoordt de stellingen met Eens, Geen van beide of Oneens.
Na beantwoording van alle stellingen kunt u de onderwerpen aangeven die voor u extra belangrijk zijn.
Sla Over
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1. Kerncentrale
De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
2. Natuurbeheer
De provincie moet meer geld uitgeven aan natuurbeheer.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
3. Veestallen
In Zuid-Holland mogen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (een hectare is ongeveer twee voetbalvelden).
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
4. Theater
Om meer jongeren te laten kennismaken met theater en muziek, moet de provincie subsidie geven aan organisaties die dit mogelijk maken.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
5. Sociale huurwoningen
De provincie moet ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
6. Langdurig werklozen
Bij grote provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen in dienst te nemen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
7. OV
Er moet meer geld van de provincie naar openbaar vervoer en minder naar autowegen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
8. Weidegang
Veebedrijven mogen alleen groeien als boeren hun dieren de mogelijkheid geven de wei in te gaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
9. Outletcentra
Buiten bestaande winkelgebieden mogen grote winkels komen, zoals outletcentra.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
10. Milieuregels
Provinciale milieuregels mogen strenger zijn dan Europese, ook als dat ten koste gaat van de bedrijvigheid.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
11. Jeugdzorg
Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
12. Jagen
De plezierjacht moet mogelijk zijn in Zuid-Holland.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
13. MBO-studenten
De provincie Zuid-Holland moet geld besteden aan stages voor MBO-studenten bij bedrijven in de regio.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
14. Woningbouw
Om te voorkomen dat mensen wegtrekken uit kleine dorpen, moet de provincie woningbouw buiten de bestaande bebouwing toestaan.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
15. Fietsenstallingen
Het realiseren van voldoende fietsenstallingen bij stations is geen taak van de provincie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
16. Verbinden natuurgebieden
De natuurgebieden moeten met elkaar worden verbonden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
17. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
18. Cameratoezicht
Om de veiligheid te bevorderen, moeten er meer camera's komen in het openbaar vervoer.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
19. Referendum
Bij belangrijke onderwerpen moet de provincie vaker een raadgevend referendum organiseren.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
20. Leeftijdsbestendig wonen
De provincie moet ouderen ondersteunen met geld en kennis om hun woningen veilig en leeftijdsbestendig te maken.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
21. Duurzame energie
De provincie moet stoppen met subsidies voor duurzame energie.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
22. Visserijsector
De provincie moet meebetalen aan opleidingen voor en vernieuwing van de visserijsector.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
23. Opcenten
Om plannen van de provincie te kunnen uitvoeren, mag de provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) omhoog.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
24. Fusies
De provincie moet gemeenten niet verplichten te fuseren.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
25. Bruggen
Om te voorkomen dat er files ontstaan, moet de provincie in de spits de bruggen gesloten houden voor scheepvaart.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
26. Nieuwbouw kantoren
Nieuwbouw van kantoren mag alleen bij stations.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
27. Windmolens
Om meer duurzame energie te produceren, moeten er op het land meer windmolens komen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
28. Bezuinigen
De provincie kan beter haar spaargeld uitgeven dan extra bezuinigen.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
29. Rijnlandroute
Het besluit tot aanleg van de Rijnlandroute, die de A4 met de A44 verbindt, moet worden teruggedraaid.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
30. Rotterdam The Hague Airport
De provincie moet meewerken aan de groei van Rotterdam The Hague Airport.
Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Wat vinden de partijen?
Wat vinden de partijen van deze stelling?
Klik op het verkiezingsbord
Ga verder
Geef aan welke stellingen u extra belangrijk vindt
Verwijder selectie
Ga verder

Extra Belangrijk

Welke onderwerpen vindt u extra belangrijk? Aangevinkte stellingen tellen extra mee bij het berekenen van het resultaat. Het is overigens niet verplicht om belangrijke onderwerpen aan te geven. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op 'Ga verder'.
Ga verder
Kies de partijen die u mee wilt nemen in het resultaat
Selecteer alles
Kies alleen voor de zittende partijen
Verwijder selectie
Naar resultaat
Kies alleen voor de zittende partijen
Selecteer alles
Verwijder selectie
Naar resultaat

Kies Partijen

Alle partijen die meedoen zijn staan standaard aangevinkt. Maar u kunt hier ook een eigen selectie maken, van minimaal drie partijen. Heeft u uw keuze gemaakt, klik dan op ‘Naar resultaat’.
Over ProDemos
Uw mening komt het meest overeen met:
VVD
0%
PvdA
0%
PVV
0%
CDA
0%
SP
0%
D66
0%
GroenLinks
0%
CU
0%
SGP
0%
50plus
0%
PvdD
0%
Nederland Lokaal
0%
Libertarische Partij
0%
Verenigde Lokale Partijen ZH
0%
Vrijzinnige partij
0%
Jezus Leeft
0%
Deel uw resultaat
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer
Vergelijk uw mening
Alleen extra belangrijke stellingen
1. Kerncentrale
De provincie moet de eventuele bouw van een kerncentrale op de Tweede Maasvlakte tegenwerken.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
2. Natuurbeheer
De provincie moet meer geld uitgeven aan natuurbeheer.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
3. Veestallen
In Zuid-Holland mogen geen nieuwe veestallen komen die groter zijn dan 1,5 hectare (een hectare is ongeveer twee voetbalvelden).
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
4. Theater
Om meer jongeren te laten kennismaken met theater en muziek, moet de provincie subsidie geven aan organisaties die dit mogelijk maken.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
5. Sociale huurwoningen
De provincie moet ervoor zorgen dat er voldoende sociale huurwoningen zijn.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
6. Langdurig werklozen
Bij grote provinciale projecten moet de aannemer worden verplicht om langdurig werklozen in dienst te nemen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
7. OV
Er moet meer geld van de provincie naar openbaar vervoer en minder naar autowegen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
8. Weidegang
Veebedrijven mogen alleen groeien als boeren hun dieren de mogelijkheid geven de wei in te gaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
9. Outletcentra
Buiten bestaande winkelgebieden mogen grote winkels komen, zoals outletcentra.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
10. Milieuregels
Provinciale milieuregels mogen strenger zijn dan Europese, ook als dat ten koste gaat van de bedrijvigheid.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
11. Jeugdzorg
Hoewel jeugdzorg nu een taak van gemeenten is, moet de provincie daar toch geld voor vrijmaken om gemeenten te ondersteunen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
12. Jagen
De plezierjacht moet mogelijk zijn in Zuid-Holland.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
13. MBO-studenten
De provincie Zuid-Holland moet geld besteden aan stages voor MBO-studenten bij bedrijven in de regio.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
14. Woningbouw
Om te voorkomen dat mensen wegtrekken uit kleine dorpen, moet de provincie woningbouw buiten de bestaande bebouwing toestaan.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
15. Fietsenstallingen
Het realiseren van voldoende fietsenstallingen bij stations is geen taak van de provincie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
16. Verbinden natuurgebieden
De natuurgebieden moeten met elkaar worden verbonden, ook als dat ten koste gaat van landbouwgrond.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
17. Asielzoekers
Als gemeenten daarom vragen, moet de provincie helpen bij de opvang van asielzoekers.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
18. Cameratoezicht
Om de veiligheid te bevorderen, moeten er meer camera's komen in het openbaar vervoer.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
19. Referendum
Bij belangrijke onderwerpen moet de provincie vaker een raadgevend referendum organiseren.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
20. Leeftijdsbestendig wonen
De provincie moet ouderen ondersteunen met geld en kennis om hun woningen veilig en leeftijdsbestendig te maken.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
21. Duurzame energie
De provincie moet stoppen met subsidies voor duurzame energie.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
22. Visserijsector
De provincie moet meebetalen aan opleidingen voor en vernieuwing van de visserijsector.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
23. Opcenten
Om plannen van de provincie te kunnen uitvoeren, mag de provinciale belasting (opcenten motorrijtuigenbelasting) omhoog.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
24. Fusies
De provincie moet gemeenten niet verplichten te fuseren.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
25. Bruggen
Om te voorkomen dat er files ontstaan, moet de provincie in de spits de bruggen gesloten houden voor scheepvaart.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
26. Nieuwbouw kantoren
Nieuwbouw van kantoren mag alleen bij stations.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
27. Windmolens
Om meer duurzame energie te produceren, moeten er op het land meer windmolens komen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
28. Bezuinigen
De provincie kan beter haar spaargeld uitgeven dan extra bezuinigen.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
29. Rijnlandroute
Het besluit tot aanleg van de Rijnlandroute, die de A4 met de A44 verbindt, moet worden teruggedraaid.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
30. Rotterdam The Hague Airport
De provincie moet meewerken aan de groei van Rotterdam The Hague Airport.
Uw keuze: Sla deze vraag over
Eens
Geen van beide
Oneens
Vergelijk met partijen
Vergelijk met anderen
Doe ook de StemWijzer Eerste Kamer

Over ProDemos

ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat informeert burgers over de democratische rechtsstaat en stimuleert hen om hierin een actieve rol te spelen. Om zoveel mogelijk mensen bij de politiek te betrekken, werkt ProDemos op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau.
Minister Plasterk
bezoekt ProDemos
Den Haag: activiteiten op en rond het Binnenhof

In Den Haag biedt ProDemos een omvangrijk programma op en rond het Binnenhof. Jaarlijks worden hier duizenden scholieren, studenten, leden van politieke organisaties, toeristen en andere geïnteresseerden ontvangen. Met rondleidingen, debatten, exposities, simulaties en cursussen leren zij meer over politiek, democratie en rechtsstaat.

In het land: samenwerking met gemeenten, provincies en rechtbanken

Om mensen bij de democratie en de rechtsstaat te betrekken werkt ProDemos in het hele land samen met gemeenten, provincies, rechtbanken en onderwijsinstellingen. ProDemos ondersteunt lokale initiatieven om burgers en openbaar bestuur met elkaar te verbinden.

Voor scholen: van politieke excursie tot kant-en-klaar lesmateriaal

Voor docenten die zoeken naar een levendige invulling van hun lessen maatschappijleer of geschiedenis heeft ProDemos een breed scala aan mogelijkheden: politieke excursies, gastlessen, rollenspellen en divers lesmateriaal over actuele onderwerpen.

Kenniscentrum: een uitgebreid informatiebestand en doe-websites

ProDemos doet gevraagd en ongevraagd onderzoek naar de democratie en de rechtsstaat. Ook geven we informatieve publicaties uit over de politiek, die vaak gratis te downloaden zijn. Op internet is ProDemos actief met digitale tools om de burger te betrekken bij politiek en besluitvorming. Bekende voorbeelden zijn de StemWijzer en de Begrotingswijzer.

Meer informatie: www.prodemos.nl